Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah


jara


Staré hradiště dochované na Rovinách ukazuje na osídlení zdejší oblasti již v dobách pravěku. O vzniku samotné obce i jejího názvu existuje teorie, podle které ves vznikla v dobách panování krále Jana Lucemburského (v první polovině 14. století). Lesy kolem dnešních Domoušic byly tehdy v královském majetku a představovaly pro panovníka vítaný zdroj příjmů. Aby mohl z těchto lesů čerpat, nechal král založit ves, původním jménem Tomášice. Tento název pochází z osobního jména Tomáš a ves jej dostala podle svých zakladatelů - Tomašiců, potomků podkomořího Tomáše.


Domoušice byly tedy od dob svého vzniku královským majetkem. Dne 4. listopadu 1325 je dal král Jan Lucemburský rytíři Chvalovi a jeho synovi Dětřichovi, aby ves vysadili právem německým. Toto právo na rozdíl od předchozího práva slovanského jasně stanovilo panská práva i povinnosti poddaných, díky tomu tak nedocházelo k ukládání příliš velkých břemen poddaným.


zobrazit více  #


Novinky:

 

17. 3. - 2. 4. 2020

Masáže dočasně zrušeny

ÚŘEDNÍ DESKAZobrazit více

16. 3. - 30. 4. 2020

Kino do odvolání zrušeno

KULTURNÍ AKCEZobrazit více

9. 3. - 31. 12. 2020

Rozpočtové opatření č. 1/2020

ÚŘEDNÍ DESKAZobrazit více

3. 2. - 3. 8. 2020

Vyrozumění o dědickém právu

ÚŘEDNÍ DESKAZobrazit více

3. 2. - 3. 8. 2020

Usnesení o ustanovení opatrovníka

ÚŘEDNÍ DESKAZobrazit více