Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah


jara


Staré hradiště dochované na Rovinách ukazuje na osídlení zdejší oblasti již v dobách pravěku. O vzniku samotné obce i jejího názvu existuje teorie, podle které ves vznikla v dobách panování krále Jana Lucemburského (v první polovině 14. století). Lesy kolem dnešních Domoušic byly tehdy v královském majetku a představovaly pro panovníka vítaný zdroj příjmů. Aby mohl z těchto lesů čerpat, nechal král založit ves, původním jménem Tomášice. Tento název pochází z osobního jména Tomáš a ves jej dostala podle svých zakladatelů - Tomašiců, potomků podkomořího Tomáše.


Domoušice byly tedy od dob svého vzniku královským majetkem. Dne 4. listopadu 1325 je dal král Jan Lucemburský rytíři Chvalovi a jeho synovi Dětřichovi, aby ves vysadili právem německým. Toto právo na rozdíl od předchozího práva slovanského jasně stanovilo panská práva i povinnosti poddaných, díky tomu tak nedocházelo k ukládání příliš velkých břemen poddaným.


zobrazit více  #


Novinky:

 

4. - 20. 12. 2019

Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím

ÚŘEDNÍ DESKAZobrazit více

4. - 12. 12. 2019

Vyhláška o konání veřejného zasedání

ÚŘEDNÍ DESKAZobrazit více

26. 11. - 12. 12. 2019

Návrh střednědobého výhledu ZŠ a MŠ Domoušice na r. 2021-2023

ÚŘEDNÍ DESKAZobrazit více

26. 11. - 12. 12. 2019

Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Domoušice na rok 2020

ÚŘEDNÍ DESKAZobrazit více

26. 11. - 12. 12. 2019

Návrh střednědobého výhledu obce Domoušice na r. 2021-2025

ÚŘEDNÍ DESKAZobrazit více