Obec Domoušice
obec Domoušice

Rekonstrukce umělé vodní nádrže na pozemku parc. č. 1091/2 v k.ú. Domoušice

V rámci projektu „Rekonstrukce umělé vodní nádrže na pozemku parc. č. 1091/2 v k.ú. Domoušice“ byla provedena rekonstrukce retenční nádrže v obci Domoušice.

Celkové náklady tohoto projektu činily 5 296 067,05 Kč. Částku 2 975 590 Kč získala obec z Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji. Část nákladů ve výši 1 275 000,- Kč byla uhrazena z prostředků Ministerstva zemědělství. Zbylé náklady byly uhrazeny z obecního rozpočtu.

Projekt " Rekonstrukce umělé vodní nádrže na pozemku parc. č. 1091/2 v k.ú. Domoušice“ byl realizován ze přispění prostředků z Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji.

logo Ústeckého kraje