Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah


jara


Staré hradiště dochované na Rovinách ukazuje na osídlení zdejší oblasti již v dobách pravěku. O vzniku samotné obce i jejího názvu existuje teorie, podle které ves vznikla v dobách panování krále Jana Lucemburského (v první polovině 14. století). Lesy kolem dnešních Domoušic byly tehdy v královském majetku a představovaly pro panovníka vítaný zdroj příjmů. Aby mohl z těchto lesů čerpat, nechal král založit ves, původním jménem Tomášice. Tento název pochází z osobního jména Tomáš a ves jej dostala podle svých zakladatelů - Tomašiců, potomků podkomořího Tomáše.


Domoušice byly tedy od dob svého vzniku královským majetkem. Dne 4. listopadu 1325 je dal král Jan Lucemburský rytíři Chvalovi a jeho synovi Dětřichovi, aby ves vysadili právem německým. Toto právo na rozdíl od předchozího práva slovanského jasně stanovilo panská práva i povinnosti poddaných, díky tomu tak nedocházelo k ukládání příliš velkých břemen poddaným.


zobrazit více  #


Novinky:

 

18. 9. - 15. 10. 2019

Dražební vyhláška o dobrovolné elektronické dražbě

ÚŘEDNÍ DESKAZobrazit více

18. 9. - 15. 10. 2019

Dražební vyhláška o dobrovolné elektronické dražbě

ÚŘEDNÍ DESKAZobrazit více

18. 9. - 16. 10. 2019

Dražební vyhláška o dobrovolné elektronické dražbě

ÚŘEDNÍ DESKAZobrazit více

18. 9. - 4. 10. 2019

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

ÚŘEDNÍ DESKAZobrazit více

16. 9. - 2. 10. 2019

Zájezd do hudebního divadla Karlín

ÚŘEDNÍ DESKAZobrazit více