Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

SBĚRNÝ DVŮR DOMOUŠICE

Vlastník a provozovatel: Obec Domoušice, Domoušice čp. 107, 439 68 Domoušice, tel.: 415 695 255

Adresa a umístění sběrného dvora: Domoušice čp. 31 (po pravé straně), ve směru od Solopysk po levé straně na návsi

Zodpovědná osoba: Josef Lusk, tel.: 602 643 161

 

PROVOZNÍ DOBA DVORA DOMOUŠICE

Každé pondělí od 16 hod. do 19 hod.

První sobota v měsíci od 9 hod do 12 hod.

sběr

Sběrný dvůr je určen pro občany s trvalým bydlištěm v obci Domoušice a vlastníky nemovitostí v této obci.

Zde mohou zdarma odevzdat:

 Objemný odpad z domácností

 • starý nábytek, koberce, linolea, matrace, apod.

Biologicky rozložitelný odpad

 • bioodpad z kompostérů, tráva, listí, větve, piliny, štěpky, apod.

Kovy

Textil

Nebezpečný odpad

 • obaly od nebezpečných látek, barvy, laky, oleje, znečištěné textilie, nekompletní elektrozařízení, apod.

Dosloužilé elektrozařízení

 • lednice, mrazáky, televize, rádia, vysavače, baterie, zářivky, apod

Využitelné složky komunálního odpadu

 • papír, pet-lahve, plasty z domácností, sklo barevné, sklo čiré, nápojové kartony, kovy

Směsi komunálního odpadu

 

Podmínky odběru odpadů řídí Obec Domoušice

 

TŘÍDĚNÝ ODPAD

PROČ TŘÍDIT?

Důvodů je mnoho. Na prvním místě jsou samozřejmě ekologické důvody. Třídění odpadů a jejich recyklace šetří přírodní zdroje surovin a energie. Třídění ukládá i zákon o odpadech a mnozí z nás si neuvědomují, že poplatek za odpad se stanovuje podle nákladů na netříděný odpad. Tedy čím více odpadu se vytřídí, o to více by mohla obec ušetřit na poplatku za odpad. Čím více odpadů vy občané vytřídíte, tím více peněz obec obdrží.

Prosíme, dodržujte tyto pokyny při třídění odpadů. Pokud budeme neukáznění a budeme do nádob na tříděný odpad vhazovat to, co do nich nepatří, pak veškeré třídění bude k ničemu, odpad se bude muset odstranit a nakonec se ještě prodraží.

JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT?

odpady

 

 

DROBNÉ ELEKTRO A BATERIE

Drobné elektro a baterie můžete vhazovat do boxu, který najdete v budově obecního úřadu.

ju

 

 

Zde můžete vhodit například:

 • telefony a příslušenství
 • hračky
 • herní konzole
 • přehrávače rekordéry
 • ovladače
 • počítačová příslušenství
 • nabíječky
 • adaptéry
 • kancelářská technika
 • fotoaparáty
 • videokamery

 

Nevhazujte:

 • osvětlovací zařízení
 • zářivky
 • úsporky