Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Protipovodňová opatření obce Domoušice

 

Název projektu:                         Protipovodňová opatření obce Domoušice

Identifikační číslo:                    CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_097/0008335

Poskytovatel dotace:                Ministerstvo životního prostředí

Program:                                    Operační program životního prostředí 2014 - 2020

Cíl a výstupy projektu:              Cílem projektu je vytvoření listinného povodňového plánu, jeho digitalizace a vybudování lokálního výstražného a varovného systému

 

Celkové způsobilé výdaje:                         2.268.094 Kč

Dotace EU:                                                  1.587.666 Kč (70%)

Příspěvek příjemce podpory:                       680.428 Kč

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

fs

 

Plakát ke stažení