Navigace

Obsah

Sběrný dvůr Domoušice – rekonstrukce zpevněné plochy a doplnění vybavení

Tento projekt byl realizován na podzim roku 2018. Realizace projektu celkově přispěla k možnosti využití stávajících i nově pořízených součástí vybavení dvora, ke zlepšení jeho přístupnosti občanům a k navýšení jeho kapacity.

Nově umístěné zařízení:

Dále byl zakoupen aktivní kontejner pro svoz bioodpadu, který zajistí svoz bioodpadu od občanů, kteří jsou vybaveni nádobami na bioodpad.

Celkové náklady tohoto projektu činily 3.294.038,50 Kč. Částku 1.700.000,- Kč získala obec z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017-2025.

uk