Navigace

Obsah


jara


Staré hradiště dochované na Rovinách ukazuje na osídlení zdejší oblasti již v dobách pravěku. O vzniku samotné obce i jejího názvu existuje teorie, podle které ves vznikla v dobách panování krále Jana Lucemburského (v první polovině 14. století). Lesy kolem dnešních Domoušic byly tehdy v královském majetku a představovaly pro panovníka vítaný zdroj příjmů. Aby mohl z těchto lesů čerpat, nechal král založit ves, původním jménem Tomášice. Tento název pochází z osobního jména Tomáš a ves jej dostala podle svých zakladatelů - Tomašiců, potomků podkomořího Tomáše.


Domoušice byly tedy od dob svého vzniku královským majetkem. Dne 4. listopadu 1325 je dal král Jan Lucemburský rytíři Chvalovi a jeho synovi Dětřichovi, aby ves vysadili právem německým. Toto právo na rozdíl od předchozího práva slovanského jasně stanovilo panská práva i povinnosti poddaných, díky tomu tak nedocházelo k ukládání příliš velkých břemen poddaným.


zobrazit více  #


Novinky:

 

19. 5. - 4. 6. 2020

Opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu

ÚŘEDNÍ DESKAZobrazit více

18. 5. - 3. 6. 2020

Záměr prodat pozemky v k.ú. Domoušice

ÚŘEDNÍ DESKAZobrazit více

14. 5. - 31. 12. 2020

Rozpočtové opatření č. 2/2020

ÚŘEDNÍ DESKAZobrazit více

11. 5. 2020

Odběrové centrum Nemocnice Žatec

ÚŘEDNÍ DESKAZobrazit více

27. 4. - 27. 5. 2020

Daň z nemovitých věcí na rok 2020

ÚŘEDNÍ DESKAZobrazit více