Navigace

Obsah


jara


Staré hradiště dochované na Rovinách ukazuje na osídlení zdejší oblasti již v dobách pravěku. O vzniku samotné obce i jejího názvu existuje teorie, podle které ves vznikla v dobách panování krále Jana Lucemburského (v první polovině 14. století). Lesy kolem dnešních Domoušic byly tehdy v královském majetku a představovaly pro panovníka vítaný zdroj příjmů. Aby mohl z těchto lesů čerpat, nechal král založit ves, původním jménem Tomášice. Tento název pochází z osobního jména Tomáš a ves jej dostala podle svých zakladatelů - Tomašiců, potomků podkomořího Tomáše.


Domoušice byly tedy od dob svého vzniku královským majetkem. Dne 4. listopadu 1325 je dal král Jan Lucemburský rytíři Chvalovi a jeho synovi Dětřichovi, aby ves vysadili právem německým. Toto právo na rozdíl od předchozího práva slovanského jasně stanovilo panská práva i povinnosti poddaných, díky tomu tak nedocházelo k ukládání příliš velkých břemen poddaným.


zobrazit více  #


Novinky:

 

14. 2. - 1. 3. 2020

Usnesení ze ZO 13.2.2020

ÚŘEDNÍ DESKAZobrazit více

12. - 28. 2. 2020

Záměr obce pronajmout p.č. 145 a část p.č. 146/1 v k.ú. Domoušice

ÚŘEDNÍ DESKAZobrazit více

3. 2. - 3. 8. 2020

Vyrozumění o dědickém právu

ÚŘEDNÍ DESKAZobrazit více

3. 2. - 3. 8. 2020

Usnesení o ustanovení opatrovníka

ÚŘEDNÍ DESKAZobrazit více

17. 1. - 27. 3. 2020

Kino

KULTURNÍ AKCEZobrazit více