Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah


jara


Staré hradiště dochované na Rovinách ukazuje na osídlení zdejší oblasti již v dobách pravěku. O vzniku samotné obce i jejího názvu existuje teorie, podle které ves vznikla v dobách panování krále Jana Lucemburského (v první polovině 14. století). Lesy kolem dnešních Domoušic byly tehdy v královském majetku a představovaly pro panovníka vítaný zdroj příjmů. Aby mohl z těchto lesů čerpat, nechal král založit ves, původním jménem Tomášice. Tento název pochází z osobního jména Tomáš a ves jej dostala podle svých zakladatelů - Tomašiců, potomků podkomořího Tomáše.


Domoušice byly tedy od dob svého vzniku královským majetkem. Dne 4. listopadu 1325 je dal král Jan Lucemburský rytíři Chvalovi a jeho synovi Dětřichovi, aby ves vysadili právem německým. Toto právo na rozdíl od předchozího práva slovanského jasně stanovilo panská práva i povinnosti poddaných, díky tomu tak nedocházelo k ukládání příliš velkých břemen poddaným.


zobrazit více  #

Novinky:

 

18. 4. - 4. 5. 2019

Oznámení konceptu územní stude krajiny Louny

ÚŘEDNÍ DESKAZobrazit více

18. 4. - 4. 5. 2019

Opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu

ÚŘEDNÍ DESKAZobrazit více

15. 4. - 1. 5. 2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

ÚŘEDNÍ DESKAZobrazit více

15. 4. - 9. 8. 2019

Kino

KULTURNÍ AKCEZobrazit více

11. 4. - 25. 5. 2019

Jmenování zapisovatelů OVK

ÚŘEDNÍ DESKAZobrazit více