Navigace

Obsah


jara


Staré hradiště dochované na Rovinách ukazuje na osídlení zdejší oblasti již v dobách pravěku. O vzniku samotné obce i jejího názvu existuje teorie, podle které ves vznikla v dobách panování krále Jana Lucemburského (v první polovině 14. století). Lesy kolem dnešních Domoušic byly tehdy v královském majetku a představovaly pro panovníka vítaný zdroj příjmů. Aby mohl z těchto lesů čerpat, nechal král založit ves, původním jménem Tomášice. Tento název pochází z osobního jména Tomáš a ves jej dostala podle svých zakladatelů - Tomašiců, potomků podkomořího Tomáše.


Domoušice byly tedy od dob svého vzniku královským majetkem. Dne 4. listopadu 1325 je dal král Jan Lucemburský rytíři Chvalovi a jeho synovi Dětřichovi, aby ves vysadili právem německým. Toto právo na rozdíl od předchozího práva slovanského jasně stanovilo panská práva i povinnosti poddaných, díky tomu tak nedocházelo k ukládání příliš velkých břemen poddaným.


zobrazit více  #

Novinky:

 

20. - 28. 6. 2019

Vyhláška o konání veřejného zasedání

ÚŘEDNÍ DESKAZobrazit více

14. 6. - 6. 9. 2019

Kino

KULTURNÍ AKCEZobrazit více

12. - 28. 6. 2019

Návrh závěrečného účtu obce Domoušice za rok 2018

ÚŘEDNÍ DESKAZobrazit více

24. 5. - 27. 6. 2019

Dražební vyhláška-dobrovolná elektronická dražba

ÚŘEDNÍ DESKAZobrazit více

16. 5. 2019

Rozpočtové opatření č. 2/2019

ÚŘEDNÍ DESKAZobrazit více