Navigace

Obsah


jara


Staré hradiště dochované na Rovinách ukazuje na osídlení zdejší oblasti již v dobách pravěku. O vzniku samotné obce i jejího názvu existuje teorie, podle které ves vznikla v dobách panování krále Jana Lucemburského (v první polovině 14. století). Lesy kolem dnešních Domoušic byly tehdy v královském majetku a představovaly pro panovníka vítaný zdroj příjmů. Aby mohl z těchto lesů čerpat, nechal král založit ves, původním jménem Tomášice. Tento název pochází z osobního jména Tomáš a ves jej dostala podle svých zakladatelů - Tomašiců, potomků podkomořího Tomáše.


Domoušice byly tedy od dob svého vzniku královským majetkem. Dne 4. listopadu 1325 je dal král Jan Lucemburský rytíři Chvalovi a jeho synovi Dětřichovi, aby ves vysadili právem německým. Toto právo na rozdíl od předchozího práva slovanského jasně stanovilo panská práva i povinnosti poddaných, díky tomu tak nedocházelo k ukládání příliš velkých břemen poddaným.


zobrazit více  #

Novinky:

 

19. 8. - 4. 9. 2019

Oznámení zveřejnění návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje a vyhodnocení vlivů 2aZÚR ÚK na udžitelný rozvoj území

ÚŘEDNÍ DESKAZobrazit více

16. 8. - 1. 9. 2019

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky

ÚŘEDNÍ DESKAZobrazit více

7. 8. - 20. 9. 2019

Kino

KULTURNÍ AKCEZobrazit více

31. 7. 2019

Pojízdná prodejna v Solopyskách

ÚŘEDNÍ DESKAZobrazit více

29. 7. - 18. 11. 2019

Fotbal

SPORTOVNÍ AKCEZobrazit více