Navigace

Obsah


jara


Staré hradiště dochované na Rovinách ukazuje na osídlení zdejší oblasti již v dobách pravěku. O vzniku samotné obce i jejího názvu existuje teorie, podle které ves vznikla v dobách panování krále Jana Lucemburského (v první polovině 14. století). Lesy kolem dnešních Domoušic byly tehdy v královském majetku a představovaly pro panovníka vítaný zdroj příjmů. Aby mohl z těchto lesů čerpat, nechal král založit ves, původním jménem Tomášice. Tento název pochází z osobního jména Tomáš a ves jej dostala podle svých zakladatelů - Tomašiců, potomků podkomořího Tomáše.


Domoušice byly tedy od dob svého vzniku královským majetkem. Dne 4. listopadu 1325 je dal král Jan Lucemburský rytíři Chvalovi a jeho synovi Dětřichovi, aby ves vysadili právem německým. Toto právo na rozdíl od předchozího práva slovanského jasně stanovilo panská práva i povinnosti poddaných, díky tomu tak nedocházelo k ukládání příliš velkých břemen poddaným.


zobrazit více  #


Novinky:

 

12. 7. 2019

Opatření obecné povahy při nedostatku vody-zákaz odběru povrchových vod

ÚŘEDNÍ DESKAZobrazit více

11. 7. 2019

Rozpočtové opatření č. 3/2019

ÚŘEDNÍ DESKAZobrazit více

11. 7. 2019

Závěrečný účet obce Domoušice za rok 2018

ÚŘEDNÍ DESKAZobrazit více

1. 7. - 19. 8. 2019

MUDr. Brada dovolená

ÚŘEDNÍ DESKAZobrazit více

14. 6. - 6. 9. 2019

Kino

KULTURNÍ AKCEZobrazit více