Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Rozpočet byl schválen obecním zastupitelstvem na veřejném zasedání dne 23.2.2006.

Podrobný rozpočet je k dispozici v kanceláři Obce Domoušice.


Rozpočet Obce Domoušice na r. 2006


v tis. Kč

Příjmy:

Třída 1 – Daňové příjmy 4326

Třída 2 - Nedaňové příjmy 955

Třída 3 - Kapitálové příjmy 50

Třída 4 - Přijaté dotace 61

Celkem 5392

Výdaje:

Třída 5 - Běžné výdaje 5032

Třída 6 - Kapitálové výdaje 0

Třída 8 - Financování 360Celkem 5392